ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ηθική συμπεριφορά είναι ουσιαστικές στις σχέσεις της Bausch + Lomb με τους επαγγελματίες στην φροντίδα των ματιών, τους πελάτες μας και τους υπαλλήλους μας. Σε αυτές τις σχέσεις, στοχεύουμε στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα – διασφαλίζοντας πάντοτε ότι η συμπεριφορά μας είναι σύμφωνη τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα της εταιρικής πολιτικής, τους νόμους και τους κανονισμούς – και με την εφαρμογή της ορθής επιχειρηματικής κρίσης.

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και η Ηθική της Bausch + Lomb καθορίζουν τις προσδοκίες της εταιρείας από τους υπαλλήλους, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους προμηθευτές μας. Έχει συνταχθεί με σκοπό να εκφράσει με σαφήνεια τις αρχές με τις οποίες διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας: συμμόρφωση με τους νόμους, αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, κάλυψη των επιχειρηματικών μας στόχων με τον σωστό τρόπο, συμπεριφορά προς τους διαφορετικούς υπαλλήλους μας με δικαιοσύνη και σεβασμό και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος 

Ο Κώδικας είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την εκπλήρωση των προσδοκιών εκατομμυρίων πελατών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας καθημερινά.

Ερωτήσεις;

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc