Διαβήτης

Οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1 ή 2 αντιμετωπίζουν κίνδυνο εμφάνισης μιας σειράς συνήθων οφθαλμικών παθήσεων που οφείλονται στον διαβήτη, όπως καταρράκτης, γλαύκωμα, κηλιδώδες οίδημα και διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (προσβολή των αιμοφόρων αγγείων που οδηγούν στον αμφιβληστροειδή) και εντέλει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

Figure 17 - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια-lg.jpg

Ποιά τα αίτια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διαβήτης προσβάλει τα μάτια γιατί τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος και η υπέρταση καταστρέφουν τα μικρά αιμοφόρα αγγεία που οδηγούν στον αμφιβληστροειδή και προκαλούν είτε στένωση, είτε ανεπάρκεια.  Αυτό οδηγεί σε διάφορες επιπλοκές, που κυμαίνονται από την εισροή αίματος στο υαλώδες ή ζελατινώδες σώμα έως την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα.

Συμπτώματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
Αρχικά μπορεί να μην υπάρξουν συμπτώματα, καθώς το είδος των κακώσεων που συνήθως προκαλεί ο διαβήτης είναι σταδιακές και συνεπώς εντοπίζονται δύσκολα.  Όταν τελικά εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά εξαρτώνται από τον οφθαλμικό ιστό και περιλαμβάνουν:

  • Μυοψίες και φωταψίες
  • Θολή όραση
  • Μαύρα στίγματα
  • Απώλεια όρασης.

Τα συμπτώματα αυτά ανιχνεύονται δύσκολα και για τον λόγο αυτό συνιστούμε στους διαβητικούς να ελέγχουν τα μάτια τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αντιμετώπιση των Οφθαλμικών Προβλημάτων που Σχετίζονται με τον Διαβήτη
Ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε τα σχετιζόμενα με τον διαβήτη οφθαλμικά προβλήματα είναι να λάβετε προστατευτικά μέτρα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Ελέγχετε τακτικά τα μάτια σας. Επισκεφθείτε τον ειδικό στην φροντίδα της όρασης για τακτικό έλεγχο. Είναι το πρώτο βήμα για να εξασφαλίσετε την υγεία των ματιών σας

Διατηρείτε την γλυκόζη αίματος και την πίεσή σας σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα: Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος και η υπέρταση είναι παράγοντες υψηλού κινδύνου πρόκλησης βλαβών στα μικρά αιμοφόρα αγγεία του ματιού, αφετηρία για σοβαρότερες επιπλοκές. Βεβαιωθείτε ότι η γλυκόζη αίματος και η πίεσή σας είναι στα ενδεδειγμένα επίπεδα, καθώς αυτό συμβάλει στην εξάλειψη των προβλημάτων πριν ακόμα εμφανιστούν.

Ερωτήσεις;

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc