Οφθαλμικά Τραύματα

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές τραυμάτων, η σοβαρότητα των οποίων κυμαίνεται από μικροτραυματισμούς ως περιστατικά που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Ποιά τα αίτια των οφθαλμικών τραυμάτων;
Εάν το μάτι δεχθεί αμβλύ χτύπημα, ξαφνικά συμπιέζεται και συμπτύσσεται.  Κατ΄αυτό τον τρόπο το αίμα συγκεντρώνεται κάτω από την προσβεβλημένη περιοχή και προκαλούνται πολλά από τα συνήθη συμπτώματα των οφθαλμικών τραυμάτων.

Συμπτώματα των Οφθαλμικών τραυμάτωνΤα συμπτώματα των οφθαλμικών τραυμάτων ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

  • Μώλωπες (μαύρα μάτια)
  • Κοψίματα στο βλέφαρο
  • Ερυθρότητα του ματιού
  • Εξοίδηση
  • Αιμορραγία μεταξύ κερατοειδούς και ίριδας, γνωστή ως ύφαιμα
  • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
  • Θολή ή θαμβή όραση
  • Διπλωπία

Αντιμετώπιση των Οφθαλμικών Τραυμάτων
Σε περίπτωση μικροτραυματισμών, όπως οι μώλωπες που προκαλούνται κατά τον αθλητισμό, η τοποθέτηση κρύων επιθεμάτων στην προσβεβλημένη περιοχή μπορεί να περιορίσει την εξοίδηση και να επιτρέψει την ταχύτερη ίαση του τραύματος. Παρ΄όλα αυτά, ακόμα και όταν φαίνεται ήσσονος σημασίας, κάθε οφθαλμικό τραύμα πρέπει να εξετάζεται από τον ειδικό ιατρό.

Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής των οφθαλμικών τραυμάτων είναι η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όταν κάνουμε πράγματα που ενδέχεται να προκαλέσουν τον τραυματισμό των ματιών. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες, ο καθαρισμός της αυλής, εργασίες καθαριότητας, μαγείρεμα και αθλητισμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις τραυματισμού, τα θύματα αναφέρουν ότι δεν χρησιμοποιούσαν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, πράγμα που καταδεικνύει ότι η λήψη κατάλληλων προφυλάξεων μπορεί να εμποδίσει τα οφθαλμικά τραύματα.

Ερωτήσεις;

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc