Συσπάσεις των Βλεφάρων

Ορισμένες φορές τα βλέφαρά σας συσπώνται Το φαινόμενο αυτό σπάνια προκαλεί δυσφορία, αλλά μπορεί να είναι ενοχλητικό. Κυρίως μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν οφείλεται σε κάτι σοβαρότερο. Συνήθως δεν υπάρχει κάτι σοβαρότερο.

Οι συσπάσεις των βλεφάρων (ή ιδιοπαθής βλεφαρόσπασμος) είναι ακούσιες μυϊκές κινήσεις που προσβάλλουν το ένα ή και τα δύο μάτια.

Οι ήπιες εκδηλώσεις της κατάστασης αυτής είναι πολύ συχνές, όπως συμβαίνει και με τους ήσσονος σημασίας μυϊκούς σπασμούς που η πλειοψηφία των ανθρώπων αισθάνεται στα άκρα. Σε ακραίες περιπτώσεις (που πλήττουν μόνον ένα στα 20.000 άτομα) ο βλεφαρόσπασμος μπορεί να είναι πολύ σοβαρότερος με οξείς σπασμούς, που ουσιαστικά κρατούν κλειστό το μάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συσπάσεις μπορεί να επεκταθούν σε άλλες περιοχές του ματιού, συμπεριλαμβανομένων των φρυδιών, του στόματος και του λαιμού.

Ποιά τα αίτια των συσπάσεων των βλεφάρων;
Οι ερευνητές εικάζουν ότι υπάρχουν διάφορα αίτια, συμπεριλαμβανομένων της λανθασμένα διαβιβασμένων εγκεφαλικών σημάτων, της κόπωσης των ματιών, της υπερβολικής πρόσληψης καφεΐνης, των συμπτωμάτων άφεξης από ορισμένες ουσίες, του στρες, της ενόχλησης ή της ξηροφθαλμίας. Παρ΄όλα αυτά, η αιτία των περισσοτέρων σπασμών των βλεφάρων παραμένει άγνωστη.

Συμπτώματα των συσπάσεων των βλεφάρων
Τα συμπτώματα του βλεφαρόσπασμου ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

  • Υπερβολικό βλεφαρισμό
  • Ακούσιες μυϊκές κινήσεις γύρω από τα μάτια
  • Οφθαλμική ξηρότητα
  • Φωτοευαισθησία
  • Κουρασμένα μάτια

Θεραπεία των συσπάσεων των βλεφάρων
Οι ήπιες περιπτώσεις βλεφαρόσπασμου είναι μεμονωμένες και συνήθως διευθετούνται χωρίς άλλη παρέμβαση. Η ήπια μάλαξη του ματιού που πάσχει δύναται να συμβάλει στην χαλάρωση του μυός και να ελαχιστοποιήσει τον βλεφαρισμό. Μπορείτε επίσης σε περίπτωση ξηροφθαλμίας να χρησιμοποιήσετε και οφθαλμικές σταγόνες.

Οι πιο χρόνιες εκδηλώσεις της κατάστασης αντιμετωπίζονται ως εξής::

  • Εγχύσεις στο πρόσωπο: Με τις εγχύσεις αυτές προκαλείται εντοπισμένη παράλυση γύρω από την προσβληθείσα περιοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μάτια ανταποκρίνονται άμεσα, και τα συμπτώματα αμβλύνονται μεταξύ εγχύσεων. Το τυπικό χρονοδιάγραμμα των εγχύσεων αυτών περιλαμβάνει μια έγχυση ανά τρίμηνο, αλλά υπάρχουν διακυμάνσεις από ασθενή σε ασθενή.
  • Χειρουργική αφαίρεση των μυών γύρω από τα βλέφαρα: Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται μόνον σε σοβαρές περιπτώσεις και για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες μορφές θεραπείας.

Ερωτήσεις;

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc