Εταιρικη κουλτουρα

Η εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ηθική συμπεριφορά είναι ουσιαστικά στοιχεία στις σχέσεις της Bausch + Lomb με τους ειδικούς της φροντίδα της όρασης, τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους επενδυτές μας. Σε αυτές τις σχέσεις, στοχεύουμε στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα – διασφαλίζοντας πάντοτε ότι η συμπεριφορά μας είναι σύμφωνη τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα της εταιρικής πολιτικής, τους νόμους και τους κανονισμούς και με την εφαρμογή της ορθής επιχειρηματικής κρίσης.

Μέσω του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Ηθικής της Bausch + Lomb, δεσμεύουμε δημόσια κάθε υπάλληλό μας να διατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα επιχειρηματικής συμπεριφοράς και ηθικής – να τηρεί τους νόμους, να αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων, να ανταγωνίζεται με ηθική, να επιτυγχάνει τους επιχειρηματικούς μας στόχους με τον ορθό τρόπο, να αντιμετωπίζει τους διάφορους υπαλλήλους μας δίκαια και με σεβασμό και να διατηρεί ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους. Κάθε υπάλληλος της Bausch + Lomb έχει την υποχρέωση να διεξαγάγει με ηθική τα επιχειρηματικά μας ζητήματα.

Ερωτήσεις;

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc