Η BAUSCH + LOMB ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

27.5.2021

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Bausch_Lomb_News_release_27052021.pdf

Ερωτήσεις;

Online Beratung - form

Online Beratung - page